فریاد فردا را

-گوش شیطان کر-

زیر آب

سبز خواهد بود

+ نوشته شده توسط راقم در دوشنبه سی ام تیر 1393 و ساعت 12:18 |
کبوتران

         از دور سرت کوچیدند

تو بی گندم

        شاعر بی شعر را مانی

+ نوشته شده توسط راقم در یکشنبه هجدهم خرداد 1393 و ساعت 12:30 |
شعری از حسین آرزو


در سایت ادبی

                      

                          سیولیشه

+ نوشته شده توسط راقم در یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 و ساعت 14:58 |

دوست داشتم که دوستم داشته باشی

عاشقت شدم که عاشقم باشی

ولی تو در سر بالائی کوه

تنهایم گذاشتی

سرد بود

و من سردم بود

دست در جیب کسی نکرده بودم

و جیبی نداشتم

یک یک عطرهای سرگردان

از جلوی بختم رد می شدند

من دختری را بلی نگفتم

از سرازیری کوه

سنگ و سگ بود که به پیشوازم آمد

به پشت سرم

به فردام

چون به خوشبختیم

چشم نداشتم

من خواب باد را می دیدم

تمام دوست داشتنم بر باد رفت

من کوه را دیده بودم

من کوه را خوانده بودم

من کور خوانده بودم


حسین آرزو


تهران 1376 درکه

+ نوشته شده توسط راقم در جمعه پانزدهم فروردین 1393 و ساعت 13:38 |

توهم ابرها را دوست داشتن می خواهی

اما

شبیه کتاب ها و آدمهایت

تو می ترسی از ابرها

صورتت را که پنهان و پیدا کنی اما

آنها نشانت می دهند و

ندادنی است

+ نوشته شده توسط راقم در شنبه دهم اسفند 1392 و ساعت 23:44 |

فکری آزارم می دهد


دلم معجزه می خواهد

و مردم

ساده و آرام از کنارم می گذرند

+ نوشته شده توسط راقم در یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 و ساعت 12:40 |
شعری از حسین آرزو در نشریه ادبی


سیولیشه

+ نوشته شده توسط راقم در یکشنبه بیست و نهم دی 1392 و ساعت 12:55 |

ما به دنیا آمدیم

              نه به تبریز


مگر تمام راهها

به روم


ختم نمی شود

+ نوشته شده توسط راقم در دوشنبه چهارم آذر 1392 و ساعت 22:20 |

شماره جدید سیولیشه


-ویژه ادبیات آئینی-در اینجا

+ نوشته شده توسط راقم در سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 و ساعت 22:48 |

گمنام پنجره هائی

ای پرپشت از محبت

آرام می آغازی

بی پناه از عشق

شکسته مظلوم محبت

دل می داری در ایستگاه باران

پر از سبد های خاطره

خواب می مانی

از بی اعتنائی سکوت

+ نوشته شده توسط راقم در پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 و ساعت 11:59 |


Powered By
BLOGFA.COM